Zpět
 Dětský maškarní ples 2015

V sobotu 21.2.2015 uspo­řádali členové a přátelé SDH Bernartice pro děti tradiční maškarní ples. Ples se konal od 14:00 hod na sále KD. Celým odpoledném plným soutěží, her a tance provazela děti rozdováděná tlupa klaunů z řad členek sboru. Úžasné dorty pro děti a pro večerní Hasičský ples upekla paní Brigita Křápková.  © 2019  Obec Bernartice   |  Licenční podmínky   |  Prohlášení o přístupnosti