Zpět
 Vítaní jara - 2015

V sobotu 28.3.2015 uspo­řádala kulturní komise obce společně s MŠ a ZŠ vítání jara. Za chladného, již jarního počasí nejprve děti z MŠ svou jarní básničkou a magickým klíčem odemkly na návsi kašnu a pak se všichni zúčastnění vydali průvodem vyprovodit paní Zimu. Na mostě u „staré pošty“ proběhlo pálení Moreny. Po vzplanutí Moreny byla shozena do potoka a společně se zimou poslána pryč z naší obce. V areálu CVA Bernartice připravila obec pro děti a rodiče drobné pohoštění v podobě prvního jarního opékání špekáčků a pro děti si paní učitelky připravily zabavné hry, včetně ukázky pletení velikonoční pomlázky.  © 2019  Obec Bernartice   |  Licenční podmínky   |  Prohlášení o přístupnosti